PERANCANGAN DAN PEMBUATAN DETECTOR ASAP DENGAN ALARM

Secara singkatnya, suatu alat yang digunakan untuk memberikan, pemberitahuan tanda adanya terbakar sehingga dapat meminimalis kerugian sejak awal dan pemadaman  api dapat  segera dilakukan. Alat ini agar  dapat berfungsi dengan baik menggunakan sebuah mikrokontroler